www.bip.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Chocianów

Herb Urząd Miasta i Gminy Chocianów

Niedziela 26.04.2015

zaawansowane
Uchwała Nr XVII.132.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:56:54)

Uchwała Nr XVII.133.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:54:14)
Ostatnio zmodyfikował:

Uchwała Nr XVII.134.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chocianów.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:

Uchwała Nr XVII.135.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Chocianów.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:

Uchwała Nr XVII.136.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie apelu dotyczącego rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:49:01)
Ostatnio zmodyfikował:

Uchwała Nr XVII.137.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie na 2012 rok.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:47:44)

Uchwała Nr XVII.138.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Chocianowie na 2012 rok.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:

Uchwała Nr XVII.139.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Chocianowie na 2012 rok.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:

Uchwała Nr XVII.140.2012 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie apelu dotyczącego koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam.
Wytworzył:
Rada Miejska w Chocianowie
(2012-02-23)
Udostępnił:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Domańska
(2012-03-01 08:40:01)

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2357074

Zaokrąglony róg prawy