Telefony alarmowe

Numery telefonów alarmowych
     
Centrum Powiadamiania Ratunkowego  112  
Straż Pożarna 998  
Policja 997  
Pogotowie Ratunkowe 999  
Pogotowie Energetyczne 991  
Pogotowie Gazowe 992  
Zgłoszenie odłowu zwierzęcia bezdomnego lub zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 733 220 056  
Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 76 818 55 76
694 439 456
 
Awarie w zasobach administrowanych przez MZGKiM 663 772 100  
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (Niepubliczny ZOZ NOXMED w Chojnowie ul. Szpitalna 20) 76 819 10 75