Procedura otwarta - "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego