SO-15 Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe