RU-05 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej