Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chocianów wyłożony do publicznego wglądu.

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku typu pdf Projekt Studium.
  (2.36 MB)
  Wytworzył:
  Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie - Roman Kowalski
  (2013-02-06)
  Udostępnił:
  Krzysztof Bagiński
  (2013-02-06 09:43:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku typu pdf Projekt Studium - rysunek.
  (12.24 MB)
  Wytworzył:
  Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie - Roman Kowalski
  (2013-02-06)
  Udostępnił:
  Krzysztof Bagiński
  (2013-02-06 09:47:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku typu pdf Prognoza oddziaływania na środowisko.
  (133.83 KB)
  Wytworzył:
  Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie - Roman Kowalski
  (2013-02-06)
  Udostępnił:
  Krzysztof Bagiński
  (2013-02-06 09:41:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku typu pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst.
  (2.13 MB)
  Wytworzył:
  Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie - Roman Kowalski
  (2013-02-06)
  Udostępnił:
  Krzysztof Bagiński
  (2013-02-06 09:42:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku typu pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek.
  (8.72 MB)
  Wytworzył:
  Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie - Roman Kowalski
  (2013-02-06)
  Udostępnił:
  Krzysztof Bagiński
  (2013-02-06 09:39:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Krzysztof Bagiński
  (2013-02-06 09:40:47)