Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
8.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-03
w sprawie udzielenia Pani Halinie Plucie- Dyrektorowi Gimnazjum im.Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Pani Halinie Plucie- Dyrektorowi Gimnazjum im.Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu(123.35 KB)
9.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-03
w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.(90.55 KB)
1.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-03
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2011 roku(118.37 KB)
2.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-03
w sprawie udzielenia Pani Helenie Kozińskiej-pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im Władysława St. Reymonta w Trzebnicach pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Pani Helenie Kozińskiej-pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im Władysława St. Reymonta w Trzebnicach pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.(108.43 KB)
5.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-03
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kawickiej- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parchowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarzadu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Pani Beacie Kawickiej- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parchowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarzadu.(125.94 KB)
7.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-03
w sprawie udzielenia Pani Alinie Hnatyszak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Pani Alinie Hnatyszak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu(122.22 KB)
12.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-07
w sprawie udzielenia Pani Bogusławie Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Chocianowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Pani Bogusławie Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Chocianowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.(111.7 KB)
15.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Plucie - Dyrektorowi Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Plucie - Dyrektorowi Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.(104.39 KB)
14.2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Kocikowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Kocikowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Chocianowie(101.33 KB)
11.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Chocianów.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Chocianów.(162.03 KB)
18.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-07
w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie(82.3 KB)
13.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-07
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Chruściel - Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Chocianowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Pani Barbarze Chruściel - Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Chocianowie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.(124.75 KB)
16.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-11
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zygmuntowi Sołowskiemu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zygmuntowi Sołowskiemu(105.86 KB)
17.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-13
w sprawie powołania Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury(84.66 KB)
22/2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-17
w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie(79.66 KB)
21/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-17
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (138.76 KB)
19.2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-17
w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Bogusławy Smalec - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie(82.09 KB)
20/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-17
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(350.39 KB)
25/2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-18
w sprawie upoważnienia pani Bożeny Urban - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-21 14:25:31)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia pani Bożeny Urban - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.(89.81 KB)
27/2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-18
w sprawie upoważnienia pani Bożeny Urban - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-21 14:25:32)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia pani Bożeny Urban - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.(213.04 KB)
26/2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-18
w sprawie upoważnienia pani Bożeny Urban - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-21 14:25:31)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia pani Bożeny Urban - Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.(212.21 KB)
24/2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-18
w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Urban - Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-21 14:25:31)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Urban - Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.(233.48 KB)
23/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-18
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych.(130.76 KB)
30/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-19
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Olechnowskiemu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Olechnowskiemu (95.92 KB)
29/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-20
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/06/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 03 stycznia 2011r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie do pobierania zaliczki gotówkowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/06/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 03 stycznia 2011r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie do pobierania zaliczki gotówkowej(149.1 KB)
28/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-20
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie(305.67 KB)
31/2011
Uchylony
Z dnia
2011-01-21
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Harenza

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Harenza(99.67 KB)
32/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-25
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(132.21 KB)
33/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (299.52 KB)
41/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie do pobierania zaliczki gotówkowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie do pobierania zaliczki gotówkowej.(154.22 KB)
34/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(131.05 KB)
35/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (287.03 KB)
36/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/201/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/201/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej(88.64 KB)
40/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie(248.62 KB)
38/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Izydorczyka do przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Izydorczyka do przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie(150.52 KB)
37/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-28
w sprawie przeprowadzenia Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie(300.72 KB)
45/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-31
w sprawie informacji z wykorzystania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2010 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykorzystania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2010 roku(274.75 KB)
42/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-31
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(126.34 KB)
43/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:38:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (287.57 KB)
44/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-01-31
w sprawie planu finansowego w cześci dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w cześci dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(7.25 MB)
48/2011
Uchylony
Z dnia
2011-02-07
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie (107.34 KB)
49/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-08
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych.(118.33 KB)
50/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-09
w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy(166.12 KB)
51/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(173.96 KB)
52/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-14
zmieniające Zarządzenie Nr. 41.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie upowaąnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie do pobierania zaliczki gotówkowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Nr. 41.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie upowaąnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie do pobierania zaliczki gotówkowej(129.78 KB)
53/2011
Uchylony
Z dnia
2011-02-16
w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury(138.69 KB)
55/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-17
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych(144.84 KB)
56/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-17
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (432.47 KB)
54/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-17
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(2.24 MB)
57/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-24
zmieniające Zarządzenie Nr 0151/214/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Nr 0151/214/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej(95.62 KB)
60/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-28
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Chocianowskim Ośrodku Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Chocianowskim Ośrodku Kultury(419.13 KB)
61/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-28
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(983.32 KB)
59/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-02-28
w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Chocianów(501.49 KB)
62/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-01
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącyh własność Gminy Chocianów pod budowę obiektu Ośrodka Opieki Długoterminowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącyh własność Gminy Chocianów pod budowę obiektu Ośrodka Opieki Długoterminowej(148.69 KB)
63/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącyh własność Gminy Chocianów przeznaczonych w drodze przetargu pod budowę obiektu Ośrodka Opieki Długoterminowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącyh własność Gminy Chocianów przeznaczonych w drodze przetargu pod budowę obiektu Ośrodka Opieki Długoterminowej(374.63 KB)
64/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-03
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych(149.89 KB)
65/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej(424.23 KB)
66/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-09
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie Gminy Chocianów(181.57 KB)
68/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-09
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie Gminy Chocianów(180.38 KB)
70/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(462.76 KB)
69/2014
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-09
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu(307.68 KB)
69/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-09
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu(307.68 KB)
67/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-09
w sprawie ogloszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-06 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu(306.35 KB)
71/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-14
w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Staszczaka do przeprowadzenia kontroli

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Staszczaka do przeprowadzenia kontroli(116.41 KB)
72/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-14
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Lech do przeprowadzenia kontroli

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Lech do przeprowadzenia kontroli(108.9 KB)
73/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-15
w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2011

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2011(1.56 MB)
74/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-17
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie(406.59 KB)
75/2011
Uchylony
Z dnia
2011-03-23
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie (152.32 KB)
76/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-24
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastepców dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastepców dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych (287.09 KB)
78/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-29
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2010 rok.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
77/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-29
w sprawie upowaŻnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upowaŻnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(410.9 KB)
80/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-31
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(1.41 MB)
79/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-03-31
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu gminy Chocianów na 2011 rok(4.09 MB)
81/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-04
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie(120.1 KB)
82/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-04
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców gminy Chocianów w roku 2011

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców gminy Chocianów w roku 2011(1.96 MB)
83/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-05
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(133.02 KB)
84/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (304.02 KB)
86/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu(513.78 KB)
85/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-06
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych (150.62 KB)
89/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej(311.57 KB)
87/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-11
w sprawie powołania Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury(95.09 KB)
88/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-11
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(133.33 KB)
90/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-13
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrodzeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrodzeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku(1.37 MB)
91/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-18
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych(190.32 KB)
92/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-18
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie(457.65 KB)
95/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-20
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(323.41 KB)
94/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej(164.89 KB)
93/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-20
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(74.08 KB)
96/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-27
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów(76.88 KB)
100/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-27
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej(192.24 KB)
98/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-27
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Miejskiej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Miejskiej w Chocianowie (224.31 KB)
99/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-27
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargoweji nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargoweji nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chocianów(78.08 KB)
97/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-27
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (166.42 KB)
101/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-28
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu gminy Chocianów na 2011 rok(444.04 KB)
102/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-04-29
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(1.44 MB)
105/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-02
w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie(348.76 KB)
103/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-02
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów pod budowę garażu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów pod budowę garażu(72.51 KB)
104/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod budowę garażu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej pod budowę garażu(163.91 KB)
108/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-04
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 217/2003 z dnia 17 pażdziernika 2003 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 217/2003 z dnia 17 pażdziernika 2003 r.(36.2 KB)
107/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat na składowanie opału, parkowanie sprzętu i samochodów dostawczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat na składowanie opału, parkowanie sprzętu i samochodów dostawczych(172.12 KB)
106/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-04
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów w trybie bezprzetargowym na składowanie opału, parkowanie sprzetu i samochodów dostawczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów w trybie bezprzetargowym na składowanie opału, parkowanie sprzetu i samochodów dostawczych(78.71 KB)
110/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat na cele rekreacyjne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat na cele rekreacyjne(205.88 KB)
109/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-05
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chocianów na cele rekreacyjne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chocianów na cele rekreacyjne(77.04 KB)
112/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej(183.23 KB)
111/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-06
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 09:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej(66.8 KB)
113/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-09
w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2010 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2010 rok(1.28 MB)
116/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-10
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie(226.5 KB)
114/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-10
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów na ogródki przydomowe

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chocianów na ogródki przydomowe(71.89 KB)
115/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródki przydomowe

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródki przydomowe(197.97 KB)
117/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródek przydomowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródek przydomowy(160.79 KB)
118/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznacoznej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznacoznej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat(164.19 KB)
119/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-13
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach.(329.38 KB)
121/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-20
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(677 KB)
122/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-24
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 08 kwietnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 08 kwietnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla PWK Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w Gminie Chocianów(7.91 MB)
129/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-25
w sprawie odwołania pełnomocnictwa Panu Robertowi Harenza

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania pełnomocnictwa Panu Robertowi Harenza(48.39 KB)
124/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-25
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Parchowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Parchowie(219.47 KB)
123/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-25
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Chocianowie(238.38 KB)
126/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-25
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Trzebnicach

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2011-06-30
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Trzebnicach (219.47 KB)
128/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-26
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów 2011 r.(149.48 KB)
127/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-26
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(211.27 KB)
130/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-27
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust 1 pkt a-e (Ustawy o finansach publicznch)

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust 1 pkt a-e (Ustawy o finansach publicznch)(409.16 KB)
131/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-30
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku(121.45 KB)
133/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży(128.72 KB)
138/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(970.52 KB)
137/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w roku 2011

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w roku 2011 (44.83 KB)
136/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(126.58 KB)
135/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat(154.54 KB)
134/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na okres 10 lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na okres 10 lat.(206.97 KB)
132/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-05-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(128.58 KB)
139/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-02
w sprawie stawki bazowej za 1m2 powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stawki bazowej za 1m2 powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chocianów(86.1 KB)
141/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-03
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kowalczuk- Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kowalczuk- Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(58.08 KB)
140/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-03
w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Kocik - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie, pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Kocik - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie, pełnomocnictwa w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu(75.43 KB)
143/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach oraz wyznaczenia jej Przewodniczącego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach oraz wyznaczenia jej Przewodniczącego(81.83 KB)
144/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(150.96 KB)
145/2011
Zrealizowany
Z dnia
2011-06-08
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w szkole Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2011-06-10
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pana Piotra Halczaka do przeprowadzenia kontroli w szkole Podstawowej w Chocianowie(67.71 KB)
148/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-10
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/201/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/201/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej(44.29 KB)
147/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-10
w sprawie powołania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej(25.7 KB)
149/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-13
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Kurman-Rzęsistej - Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Kurman-Rzęsistej - Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów(151.96 KB)
156/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staszczak -Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staszczak -Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu(154.47 KB)
151/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.(159.04 KB)
152/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.(152.81 KB)
153/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.(155.74 KB)
154/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.(146.04 KB)
155/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w spawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w spawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie(95.65 KB)
150/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej kioskiem wielobranżowym przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej kioskiem wielobranżowym przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.(187.31 KB)
157/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-16
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(45.99 KB)
158/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-16
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródek działkowy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródek działkowy.(225.02 KB)
159/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-16
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(38.19 KB)
163/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-20
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych .

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych .(84.55 KB)
160/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-20
w sprawie odwołania upoważnień udzielonych Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania upoważnień udzielonych Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie(67.42 KB)
162/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-20
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie(83.3 KB)
165/2011
Zrealizowany
Z dnia
2011-06-27
zmieniające w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Biura Spisowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Biura Spisowego(67.48 KB)
164/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-27
zmieniające w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego(61.71 KB)
173/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-30
w sprawie upoważnienia Pani Heleny Kozińskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Rejmonta w Trzebnicach do wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Heleny Kozińskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Rejmonta w Trzebnicach do wykonywania czynności zwykłego zarządu(45.47 KB)
172/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Rejmonta w Trzebnicach

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2016-06-30
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Rejmonta w Trzebnicach(50.74 KB)
167/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(176.47 KB)
168/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-30
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.(200.53 KB)
169/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-30
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie(230.05 KB)
170/2011
Zrealizowany
Z dnia
2011-06-30
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 r

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 r(2.44 MB)
171/2011
Zrealizowany
Z dnia
2011-06-30
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(3.79 MB)
166/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-06-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(185.71 KB)
174/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-04
w spawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w spawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej(78.61 KB)
175/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-05
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą gruntu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą gruntu.(161.14 KB)
176/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-05
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.(50.68 KB)
177/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat .

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat .(173.33 KB)
178/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-12
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu.(194.24 KB)
179/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-12
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu.(181.69 KB)
180/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.(177.89 KB)
182/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-19
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.(167.68 KB)
181/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-19
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-08-19 10:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.(189.3 KB)
183/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-19
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.(64.3 KB)
184/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-21
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.(170.45 KB)
186/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-22
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(194.44 KB)
187/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-22
w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych(56.82 KB)
188/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-22
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.(41.59 KB)
185/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-22
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego(39.48 KB)
190/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-25
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(888.64 KB)
189/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-25
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chocianów oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chocianów oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2011 roku(114.32 KB)
191/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-07-28
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie(333.12 KB)
192/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-02
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(67.56 KB)
193/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-05
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Wendzonce

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Wendzonce(37.7 KB)
194/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-05
w sprawie przyznania nagród o charakterze finansowym dla uczniów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyznania nagród o charakterze finansowym dla uczniów(19.14 KB)
195/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-09
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Lech

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Lech(57.01 KB)
196/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-09
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia jej składu osobowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia jej składu osobowego(120.66 KB)
197/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie(74.06 KB)
198/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-17
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(100.98 KB)
201/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-18
w sprawie upoważnienia do doręczenia pakietu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia do doręczenia pakietu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.(29.99 KB)
199/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-18
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.(30.19 KB)
200/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-18
w sprawie upoważnienia do wezwania wyborcy niepełnosprawnego do uzupełnenia wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia do wezwania wyborcy niepełnosprawnego do uzupełnenia wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.(32.67 KB)
203/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-22
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości.(90.4 KB)
202/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-22
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości.(87.15 KB)
204/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-23
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.(40.73 KB)
205/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-24
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej(42.01 KB)
206/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(120.19 KB)
207/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-30
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej(37.36 KB)
210.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-30
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Jaszowskiej - dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chocianowie do wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:02:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Pani Alicji Jaszowskiej - dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chocianowie do wykonywania czynności zwykłego zarządu(44.8 KB)
208/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-30
w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (23.2 KB)
209/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-30 13:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie(44.02 KB)
215.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.(110.89 KB)
211.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na ogródek działkowy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:02:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na ogródek działkowy.(106.16 KB)
212.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-31
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku(8.38 MB)
213.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-31
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i gminy Chocianów na 2011 rok(1.48 MB)
214.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-08-31
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(1.15 MB)
216.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-05
w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za przyjmowanie odpadów do odzysku na zamkniętym składowisku ul. Spacerowa w Chocianowie stosowanych przez MZGKiM w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za przyjmowanie odpadów do odzysku na zamkniętym składowisku ul. Spacerowa w Chocianowie stosowanych przez MZGKiM w Chocianowie.(84.08 KB)
218.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do trzech lat.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do trzech lat.(135.77 KB)
217.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-06
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie(36.41 KB)
219.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-07
w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Chocianów(106.25 KB)
220.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-07
w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Chocianów(52.6 KB)
221.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-13
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Reginie Olszewskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Reginie Olszewskiej(55.64 KB)
222.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-15
w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjncyh do skladu obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjncyh do skladu obwodowych komisji wyborczych(57.22 KB)
223.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-15
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia losowania członków do obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia losowania członków do obwodowych komisji wyborczych (50.54 KB)
224.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-15
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok.(224.04 KB)
225.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-15
w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Chocianów(577.89 KB)
226.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-16
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych(129.49 KB)
227.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-16
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego(162.11 KB)
228.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-16
w sprawie zwolnienienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć(39.48 KB)
229.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-19
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej(53.03 KB)
230.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-19
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych(304.89 KB)
232.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-22
zmieniające zarzadzenie w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjncyh do składu obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjncyh do składu obwodowych komisji wyborczych(42.62 KB)
233.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-22
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych(43.43 KB)
231.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-22
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chocianowie i uzupełnienia jej składu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chocianowie i uzupełnienia jej składu(55.07 KB)
236.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-29
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(1018.56 KB)
235.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-29
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(89.75 KB)
234.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-09-29
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych(56.96 KB)
237.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-03
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(46.97 KB)
240.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy.(112.61 KB)
239.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-04
zmieniające Zarzadzenie Nr 91/2011 burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarzadzenie Nr 91/2011 burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych.(42.52 KB)
241.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości grntowej zabudowanej pawilonem handlowo- usługowym przeznaczonej do dzierżawy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości grntowej zabudowanej pawilonem handlowo- usługowym przeznaczonej do dzierżawy.(104.83 KB)
242.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.(120.65 KB)
238.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(114.13 KB)
246.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne.(150.3 KB)
243.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-06
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu(177.76 KB)
245.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-06
w sprawie ustalenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników.(51.43 KB)
248.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-07
zmieniające Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych(39.2 KB)
247.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(402.92 KB)
249.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-10
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy.(113.5 KB)
250.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy(112.05 KB)
251.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(140.17 KB)
252.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod garaż o lekkiej kontrukcji metalowej nie związany na trwałe z gruntem.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod garaż o lekkiej kontrukcji metalowej nie związany na trwałe z gruntem.(116.91 KB)
253.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-14
zmieniające w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Chocianów(45.05 KB)
256.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowo - usługowym przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowo - usługowym przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy.(121.07 KB)
255.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu.(111.05 KB)
254.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu- pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na garaż.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu- pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na garaż. (119.24 KB)
258.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-25
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2011 roku(91.97 KB)
257.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(117.91 KB)
259.2011
Uchylony
Z dnia
2011-10-27
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Bożenie Urban

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-21 14:25:32)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Bożenie Urban(36.01 KB)
260.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-31
w sprawie odwołania Pani Jolanty Floryn ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania Pani Jolanty Floryn ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie(30.02 KB)
261.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-31
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(1.47 MB)
262.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-10-31
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(1.73 MB)
265.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste(121.44 KB)
263.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-02
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu(121.07 KB)
266.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne dla dotychczasowego dzierżawcy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne dla dotychczasowego dzierżawcy(116.19 KB)
267.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-04
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(410.5 KB)
269.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-09
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(146.56 KB)
268.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-09
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie(30.03 KB)
278.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Król- Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-19 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Król- Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu(44.94 KB)
270.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(119.9 KB)
271.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie(55.5 KB)
272.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2012-2020

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2012-2020(3.7 MB)
273.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(128.78 KB)
274.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(121.05 KB)
275.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży(117.6 KB)
276.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(117.37 KB)
277.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(105.7 KB)
279.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-15
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogród działkowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogród działkowy(114 KB)
282.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-23
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży(129.92 KB)
281.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-23
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(117.13 KB)
280.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-23
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródki przydomowe

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na ogródki przydomowe(125.36 KB)
283.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-28
w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem(417.98 KB)
284.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-28
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne(103.94 KB)
285.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-30
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(100.63 KB)
287.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-30
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stosowanych przez MZGKiM w Chocianowie.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stosowanych przez MZGKiM w Chocianowie.(49.26 KB)
286.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-11-30
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(1.56 MB)
288.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej boksem śmietnikowym zaadaptowanym na garaż przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej boksem śmietnikowym zaadaptowanym na garaż przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat(113.81 KB)
289.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-07
zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla PWK Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów(5.4 MB)
290.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Chocianów użyczonego Przedsiębiorstwu Wodociągowo Kanalizacyjnemu Sp z o.o. w Chocianowie oraz znajdującego się w użytkowaniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Chocianów użyczonego Przedsiębiorstwu Wodociągowo Kanalizacyjnemu Sp z o.o. w Chocianowie oraz znajdującego się w użytkowaniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(36.82 KB)
291.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-12
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Bączkowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Bączkowskiej(52.64 KB)
292.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-13
w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości(66.92 KB)
293.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-15
w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2012(993.5 KB)
294.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-19
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok(131.85 KB)
295.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu.(111.95 KB)
297.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-20
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury(41.06 KB)
296.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-20
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć(39.11 KB)
298.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-22
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 15:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych(53.81 KB)
299.2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-28
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-13 14:02:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej (49.53 KB)
300/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-29
w sprawie ustalenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej udzielanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej udzielanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(79.02 KB)
304/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-30
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 r.(675.05 KB)
303/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-30
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 r.(990.74 KB)
302/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do najmu na składowanie drewna do produkcji w ramach działalności gospodarczej tartaku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do najmu na składowanie drewna do produkcji w ramach działalności gospodarczej tartaku(125.92 KB)
301/2011
Obowiązujący
Z dnia
2011-12-30
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-09-29 13:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów(45.02 KB)