plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - dz. 164.24 obr. 3 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - dz. 164.24 obr. 3 Chocianów
(33.05 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:56:37)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 234.33 obr. 3 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 234.33 obr. 3 Chocianów
(42.65 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 15:12:36)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 301.2 obr. Brunów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 301.2 obr. Brunów
(42.77 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:26)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców - dz. 408 obr. 3 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców - dz. 408 obr. 3 Chocianów
(42.89 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 15:02:27)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 200.3 Michałów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 200.3 Michałów
(47.54 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 14:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy - dz. 164.20 obr. 2 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy - dz. 164.20 obr. 2 Chocianów
(43.98 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 14:45:18)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 449.2 obr. 3 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 449.2 obr. 3 Chocianów
(44.98 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 13:48:39)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców - dz. 5 obr. Brunów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców - dz. 5 obr. Brunów
(43.2 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:24)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 297.3,  281.4 Brunów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 297.3, 281.4 Brunów
(45.35 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 12:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 282.7, 284.5, 314.4, 205.3 obr. Brunów Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 282.7, 284.5, 314.4, 205.3 obr. Brunów
(61.88 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:22)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 24.13 obr. 2 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 24.13 obr. 2 Chocianów
(42.6 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:28)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 277.35 obr. 2 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 277.35 obr. 2 Chocianów
(42.19 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:30)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy - dz. 225 obr. 2 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy - dz. 225 obr. 2 Chocianów
(43.64 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:32)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 366.5 obr. Brunów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy - dz. 366.5 obr. Brunów
(38.91 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-11)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:39:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:40:33)

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy - dz. 24.12 obr. 2  Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy - dz. 24.12 obr. 2 Chocianów
(39.85 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-10)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:56:38)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców - dz. 197 obr. 3 Chocianów Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców - dz. 197 obr. 3 Chocianów
(37.45 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2018-12-10)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-12-11 09:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z pawilonem handlowym, parkingiem i infrastrukturą techniczną."
(689.54 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-07-16)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2018-07-19 09:35:38)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Chocianów Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Chocianów
(554.67 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów-Franciszek Skibicki
(2018-05-14)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2018-05-15 09:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Chocianów wraz ze specyfikacją warunków przetargu. Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Chocianów wraz ze specyfikacją warunków przetargu.
(964.88 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-10-27)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-10-27 08:00:08)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów.
(609.58 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-10-04)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:17:12)

plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza MiG Chocianów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów. Ogłoszenie Burmistrza MiG Chocianów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów.
(43.01 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-10-04)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:16:21)


plik pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z pawilonem handlowym, parkingiem i infrastrukturą techniczną" przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 330 obręb 3 Chocianów, gmina Chocianów.
(652.78 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-06-28)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-06-29 11:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2017-06-29 11:56:36)plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja punktu magazynowania złomu na terenie działki nr 208/57 obręb 2 miasta Chocianów. Inwestor Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM z siedzibą w Lubinie."
(33.84 KB)
Wytworzył:
Z up. Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów - Mirosława Nowicka
(2016-12-02)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:34:54)

plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja punktu magazynowania złomu na terenie działki nr 208/57 obręb 2 miasta Chocianów. Inwestor Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM z siedzibą w Lubinie."
(33.84 KB)
Wytworzył:
Z up. Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów - Mirosława Nowicka
(2016-12-02)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:34:54)
Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2008-11-26 10:53:36)
Ostatnio zmodyfikował:
SUPERADMIN
(2015-10-28 10:25:36)