NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu usługowego na ul. Wspólnej 1el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Ogrodzisko", dz. 160, 172, 174 obręb Ogrodzisko el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - przy ulicy Szprotawskiej obręb 3 miasta Chocianówel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - działka 67/39 obręb 3 miasta Chocianów przy ul. Lipowejel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 641/16 Trzebniceel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Michałów PV Etap II o łącznej mocy do 120 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą" el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - 451 Michałówel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - 28/11 obr. 1 Chocianówel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Brunówel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Ogłoszenie trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 322/5 obr 3 Chocianówel. menu2020-07-09MODYFIKACJA
Wykaz lokalu usługowego przeznaczonego do sprzedaży ul. 3 Maja 2el. menu2020-07-09MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>