Wykaz rejestrów i ewidencji

 

Wykaz Rejestrów i Ewidencji

Urzędu Miasta i Gminy Chocianów

 

 

 

1.     Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

2.     Archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

3.     Ewidencja działalności gospodarczej. 

4.     Ewidencja ludności.

5.     Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę
i ratalną sprzedaż nieruchomości
.

6.     Ewidencja zezwoleń na psa rasy uznanej za agresywną.

7.     Ewidencja zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

8.     Rejestr aktów umiejscowionych w polskich księgach.

9.     Rejestr instytucji kultury.

10.  Rejestr małżeństw.

11.  Rejestr mieszkańców.

12.  Rejestr poborowych.

13.  Rejestr przedpoborowych.

14.  Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

15.  Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego i leśnego od osób prawnych.

16.  Rejestr skarg i wniosków Rady Miejskiej.

17.  Rejestr skarg i wniosków.

18.  Rejestr sprzedanych nieruchomości.

19.  Rejestr uchwał Rady Miejskiej.

20.  Rejestr umów dzierżawnych.

21.  Rejestr umów zleceń.

22.  Rejestr umów.

23.  Rejestr urodzeń.

24.  Rejestr wniosków i interpelacji.

25.  Rejestr wyborców.

26.  Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych.

27.  Rejestr zamówień których wartość jest większa od kwoty 25 000 zł. i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro  oraz przekraczających równowartość 14 000 euro.

28.  Rejestr zamówień których wartość nie przekracza 25 000 zł.

29.  Rejestr zamówień publicznych w określonym trybie.

30.  Rejestr zamówień z wolnej ręki.

31.  Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

32.  Rejestr Zarządzeń Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

33.  Rejestr zasobu nieruchomości gminnych.

34.  Rejestr zgonów.

35. Rejestr żłobków.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bagiński Krzysztof
(2009-03-11 14:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2020-07-07 10:55:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki