PL-12 Uzyskanie zwolnienia / ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów lub objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki