Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gmina Chocianów.