SO/USC-06 Karta usług. Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu, odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu ...