RU-02 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych