Świadczenie usługi oświetlenia drogowego i eksploatacji oświetlenia drogowego