Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie gminy Chocianów