Konsultacje

za rok 2013
za rok 2014
za rok 2015
za rok 2016
za rok 2017
za rok 2018
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o o rozpoczęciu konsultacji dotyczących opracowania Programu Współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-10-29)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-10-29 14:55:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 280 KB
Wytworzył:
(2024-01-03)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2024-01-03 09:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 138 KB
Wytworzył:
(2024-01-03)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2024-01-03 09:09:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
(2023-08-23)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2023-08-23 15:41:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2023-08-23 15:41:43)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 136 KB
Wytworzył:
(2023-08-18)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2023-08-18 09:53:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2023 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów- Tomasz Kulczyński
(2023-07-28)
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2023-07-31 13:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 306 KB
Wytworzył:
(2023-01-17)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2023-01-17 09:00:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
(2023-01-17)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2023-01-17 08:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy wiosennej w 2023 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 736 KB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2023-01-05)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2023-01-05 16:07:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. "Aktywność fizyczna szansą na lepszą jakość życia - bez uzależnień"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 92 KB
Wytworzył:
z up. Burmistrza - Magdalena Lech Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
(2022-11-23)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-11-16 14:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-11-16 15:01:49)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. "Aktywność fizyczna szansą na lepszą jakość życia - bez uzależnień"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
z up. Burmistrza - Magdalena Lech Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
(2022-11-16)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-11-16 14:59:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-11-16 15:01:14)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. "Jesień pełna twórczych inspiracji"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
z up. Burmistrza - Magdalena Lech Kierownik Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
(2022-10-19)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-10-19 09:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. "Jesień pełna twórczych inspiracji"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 92 KB
Wytworzył:
z up. Burmistrza - Magdalena Lech Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
(2022-10-19)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-10-19 09:13:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice w 2022 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 502 KB
Wytworzył:
(2022-03-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-03-01 14:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-03-01 14:15:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice w 2022 roku
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
(2022-03-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-03-01 14:06:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-03-01 14:15:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 296 KB
Wytworzył:
(2022-02-21)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-21 13:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
(2022-02-21)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-21 13:12:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice w 2022 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 13 MB
Wytworzył:
(2022-02-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-03 08:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. Opieka wytchnieniowa w 2021 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 252 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Barchan Nadia
(2021-09-15 11:09:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 292 KB
Wytworzył:
(2021-08-17)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-08-17 11:54:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" w 2021 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2021-08-12)
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2021-08-12 13:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości składania uwag - "DBAJMY O ZDROWIE"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Barchan Nadia
(2021-08-06 15:09:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2021-07-05)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-07-05 12:54:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2021 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 17 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2021-07-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-07-01 14:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania gry w rugby w mieście Chocianów w 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 264 KB
Wytworzył:
(2021-04-22)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-04-22 11:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 305 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2021-03-17)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-03-17 10:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania gry w rugby w mieście Chocianów w 2021 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2021-03-09)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-03-09 14:20:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy wiosennej w 2021 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2021-01-28)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2021-01-28 15:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-08-04)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-08-04 08:37:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-06-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-06-01 15:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Odwołanie postępowania konkursowego dotyczącego udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Chocianów w 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 258 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-03-31)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-03-31 16:11:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów w 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 447 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-03-13)
Udostępnił:
Paliwoda Patrycja
(2020-03-13 09:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 270 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-03-09)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-03-09 11:28:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Chocianów w 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2020-02-18)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-02-28 14:33:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 259 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-02-28)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-03-09 09:51:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2020-03-09 10:00:43)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice w 2020 r. w części dotyczącej sołectwa Parchów
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 251 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-02-24)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-02-24 15:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice w 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 423 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-02-21)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-02-24 13:06:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów w 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2020-02-18)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-02-18 14:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 399 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-02-06)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-02-06 09:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-02-05)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-02-05 08:39:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2020-02-19 14:59:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-01-30)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-01-30 10:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice w 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2020-01-29)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-01-29 15:02:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2020-01-16)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2020-01-16 15:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2020-02-19 15:00:43)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-10-24)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-10-24 13:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu zajęć sportowych - poprawienie koordynacji i sprawności ruchowej dla dzieci z Gminy Chocianów w wieku 4-10 lat
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 390 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-10-22)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-10-22 11:24:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2019-10-22 11:28:13)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 430 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-10-18)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-10-18 13:33:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Chocianów
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 393 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-10-07)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-10-07 15:27:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2019 r. w części dotyczącej sołectwa Parchów
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 381 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-09-23)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-09-26 08:11:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 507 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-09-24)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-09-24 11:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu zajęć sportowych - poprawienie koordynacji i sprawności ruchowej dla dzieci z Gminy Chocianów w wieku 4-10 lat
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2019-09-13)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-09-23 15:33:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2019-09-24 08:17:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. "Integracja osób starszych - zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-09-20)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-09-20 15:19:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2019-09-20 15:21:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Chocianów
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2019-09-13)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-09-13 14:10:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2019-09-23 14:38:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2019 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 685 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-08-26)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-09-03 11:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 409 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-08-08)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-08-08 15:10:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy jesiennej w 2019 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2019-08-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-08-02 14:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów na okres trwania rundy jesiennej w 2019 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 324 KB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2019-08-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-08-02 13:38:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do komisji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 388 KB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Lech
(2019-07-15)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-07-15 12:47:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. "Nasze zdrowie w naszych rękach" - Turnus rehabilitacyjny w Dąbkach.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
(2019-07-12)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-07-12 15:01:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2019-07-12 15:03:56)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów na okres trwania rundy jesiennej w 2019 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Tomasz Kulczyński
(2019-07-01)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2019-07-05 10:04:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2019-07-23 15:16:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oferta - organizacje
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 30 KB
Wytworzył:
(2022-02-21)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-10 14:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-02-21 09:32:57)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sprawozdanie organizacje
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 27 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-10 14:55:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-02-21 08:50:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uproszczona oferta - organizacje
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 23 KB
Wytworzył:
(2022-02-21)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-10 14:52:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-02-21 08:52:01)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uproszczone sprawozdanie - organizacje
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
(2022-02-21)
Udostępnił:
Durkacz Magdalena
(2022-02-10 14:51:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Durkacz Magdalena
(2022-02-21 08:54:05)
Wytworzył:
Udostępnił:
Bagiński Krzysztof
(2019-04-02 15:43:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Bagiński Krzysztof
(2019-04-02 15:45:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki