Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Chocianów
Herb             Gmina Chocianów

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - dz. 136.8 obr. 2 Chocianów.. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - dz. 136.8 obr. 2 Chocianów..
(39.19 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-19)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-06-19 13:17:01)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - dz. 136.8 obr. 2 Chocianów. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - dz. 136.8 obr. 2 Chocianów.
(39.43 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-18)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-06-19 13:17:00)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu - dz. 136.8 obr. 2 Chocianów Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu - dz. 136.8 obr. 2 Chocianów
(41.92 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-19)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-06-19 13:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej w użyczenie - dz. 185.9 obr. 2 Chocianów Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej w użyczenie - dz. 185.9 obr. 2 Chocianów
(32.24 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-19)
Udostępnił:
Dorota Masal
(2018-06-19 13:17:02)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Michałów dz.450-3. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Michałów dz.450-3.
(58.54 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-15)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-15 14:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. dz.67-8, 67-54 obr. 3. Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. dz.67-8, 67-54 obr. 3.
(430.46 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 11:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. dz.67-49 obr. 3. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. dz.67-49 obr. 3.
(379.78 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 11:47:15)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. dz.67-48 obr. 3. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. dz.67-48 obr. 3.
(381.85 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 11:56:45)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. dz.182-6 obr. 3. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. dz.182-6 obr. 3.
(377.53 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 12:03:50)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. dz.139-1 obr. 1. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. dz.139-1 obr. 1.
(383.78 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 12:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz ze sprzedażą gruntu.ul.Kolejowa 50-6. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz ze sprzedażą gruntu.ul.Kolejowa 50-6.
(348.56 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibcki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 12:10:35)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.ul.Rotm.W.Pileckiego 14-17. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.ul.Rotm.W.Pileckiego 14-17.
(375.61 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Masta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 12:13:50)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz ze sprzedażą gruntu.ul.Rotm.W.Pileckiego 2-4. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz ze sprzedażą gruntu.ul.Rotm.W.Pileckiego 2-4.
(355.5 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów-Franciszek Skibicki
(2018-06-12)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-06-13 11:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ogłoszenie pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Chocianów ul. Makowa. Ogłoszenie pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Chocianów ul. Makowa.
(1.3 MB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2018-05-16)
Udostępnił:
Mirosława Słota
(2018-05-17 11:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Chocianów Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Chocianów
(554.67 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów-Franciszek Skibicki
(2018-05-14)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2018-05-15 09:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Chocianów wraz ze specyfikacją warunków przetargu. Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Chocianów wraz ze specyfikacją warunków przetargu.
(964.88 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-10-27)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-10-27 08:00:08)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów.
(609.58 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-10-04)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:17:12)

plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza MiG Chocianów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów. Ogłoszenie Burmistrza MiG Chocianów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ''Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' projektowanej na terenie działek nr 25/1, 25/2, 25/5 przy ul. Głogowskiej obręb 3 miasta Chocianów.
(43.01 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-10-04)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2017-10-04 12:16:21)


plik pdf - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z pawilonem handlowym, parkingiem i infrastrukturą techniczną" przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 330 obręb 3 Chocianów, gmina Chocianów.
(652.78 KB)
Wytworzył:
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Franciszek Skibicki
(2017-06-28)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2017-06-29 11:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2017-06-29 11:56:36)plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja punktu magazynowania złomu na terenie działki nr 208/57 obręb 2 miasta Chocianów. Inwestor Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM z siedzibą w Lubinie."
(33.84 KB)
Wytworzył:
Z up. Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów - Mirosława Nowicka
(2016-12-02)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:34:54)

plik pdf - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów o wydaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja punktu magazynowania złomu na terenie działki nr 208/57 obręb 2 miasta Chocianów. Inwestor Firma Handlowo-Usługowa MAGNUM z siedzibą w Lubinie."
(33.84 KB)
Wytworzył:
Z up. Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów - Mirosława Nowicka
(2016-12-02)
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szlendak
(2016-12-05 15:34:54)
Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szlendak
(2008-11-26 10:53:36)
Ostatnio zmodyfikował:
SUPERADMIN
(2015-10-28 10:25:36)
 
 
ilość odwiedzin: 7448389

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X