☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Chocianów
Herb             Gmina Chocianów

Poniedziałek 14.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
3.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-03
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Krzysztof Bagiński
(2013-04-05 12:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości(51.3 KB)
4.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-04
w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dagmarze Hałabura

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dagmarze Hałabura(72.25 KB)
5.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-10
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (180.64 KB)
6.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-10
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu(121.38 KB)
7.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-01-12
w sprawie zatwierdzenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012(184.24 KB)
9.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na postawienie garażu o lekkiej konstrukcji metalowej nie związanego na trwale z gruntem

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na postawienie garażu o lekkiej konstrukcji metalowej nie związanego na trwale z gruntem(128.2 KB)
8.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-12
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(48.28 KB)
10.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-01-17
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(2.5 MB)
11.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-17
zmieniające w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem(385.01 KB)
13.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-01-19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-01-27
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r.(305.29 KB)
12.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-19
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu(133.52 KB)
14.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-20
w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2012(855.58 KB)
15.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-26
w sprawie informacji z wykonania budżetu gmin oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gmin oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2011 roku(70.87 KB)
16.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-30
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego(95.66 KB)
19.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej(124.65 KB)
18.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej(117.31 KB)
17.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej(123.47 KB)
22.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej typu billboard

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej typu billboard(127.86 KB)
20.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej(168.02 KB)
21.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(122.75 KB)
28.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w pierwszym półroczu 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w pierwszym półroczu 2012r.(54.66 KB)
23.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-07
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012 r.(54.53 KB)
27.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-07
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzieżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzieżawy na cele rolne(124.14 KB)
24.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-02-13
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r.(318.83 KB)
26.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-07
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(158.07 KB)
25.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-07
zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla PWK Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów(4.16 MB)
29.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-08
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(166.16 KB)
30.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-09
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2015-02-10
Pobierz dokument - w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie(42.28 KB)
31.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Szklary Dolne oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Szlary Dolne w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-02-17
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Szklary Dolne oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Szlary Dolne w 2012 r.(285.07 KB)
32.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Parchów w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-02-17
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Parchów w 2012r.(286.99 KB)
33.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne.(108.49 KB)
36.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-14
w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu , który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów , przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego ich udziału w wiosennej rundzie rozgrywek

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-06-30
Pobierz dokument - w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu , który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów , przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego ich udziału w wiosennej rundzie rozgrywek(54.67 KB)
34.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(116.05 KB)
35.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(111.27 KB)
38.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-16
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(110.46 KB)
37.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-16
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży(111 KB)
40.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-20
w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chocianów "

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chocianów (52.64 KB)
39.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-20
w sprawie roztrzygnięcia konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w sołectwach Parchów i Szklary Dolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie roztrzygnięcia konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w sołectwach Parchów i Szklary Dolne(59 KB)
41.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-21
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznacoznej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznacoznej do sprzedaży(109.65 KB)
42.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-21
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży(120.1 KB)
44.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-21
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi Prus i Pani Alicji Prus

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi Prus i Pani Alicji Prus(62.38 KB)
45.2012
Uchylony
Z dnia
2012-02-21
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staszczak- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2015-01-21 14:25:32)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staszczak- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej(101.22 KB)
43.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-21
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej(40.78 KB)
46.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-23
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Chocianowie(402.16 KB)
47.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-24
zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla PWK Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów(4 MB)
48.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-24
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchowie w przypadku nieobecności

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchowie w przypadku nieobecności(47.09 KB)
51.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-27
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-03-02
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012r.(157.1 KB)
49.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-27
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(128.18 KB)
50.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-02-27
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(360.72 KB)
52.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-29
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej zakładu usługowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej zakładu usługowego(127.38 KB)
53.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-01
zmieniające w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego(47.7 KB)
55.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-03-12
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(359.44 KB)
56.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(107.08 KB)
57.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-19
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Szymonowi Jabłońskiemu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Szymonowi Jabłońskiemu(74.16 KB)
58.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-03-20
w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Chocianów na 2012 rok(93.15 KB)
59.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne(152.92 KB)
60.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-21
w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu powypadkowego(21.97 KB)
61.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-23
zmieniające w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy(36.64 KB)
63.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-26
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne(132.33 KB)
62.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-26
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(114.34 KB)
65.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-27
zmieniające w sprawie powołania zespołu ds.. Realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie powołania zespołu ds.. Realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów(37.35 KB)
64.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-27
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie (52.4 KB)
66.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-29
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2011 rok.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
68.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-29
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej(39.74 KB)
69.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-03-30
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(159.53 KB)
70.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-03
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej(38.95 KB)
71.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-03
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych przekazanych umową o użyczenie majątku Gminy Chocianów dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp z o.o. w Chocianowie niezbędnego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych przekazanych umową o użyczenie majątku Gminy Chocianów dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp z o.o. w Chocianowie niezbędnego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chocianów(59.58 KB)
72.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu w celu ustanowienia dwunastu boksów garażowych o lekkiej konstrukcji metalowej w zabudowie szeregowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu w celu ustanowienia dwunastu boksów garażowych o lekkiej konstrukcji metalowej w zabudowie szeregowej(137.15 KB)
73.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu(108.5 KB)
74.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-04-16
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(110.91 KB)
75.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-16
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Stachowicz

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Stachowicz(53.98 KB)
76.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-17
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy(114.53 KB)
78.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-04-17
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(642.36 KB)
79.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-24
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Panic

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Panic(60.79 KB)
80.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(111.47 KB)
81.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-27
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2012 roku(82.43 KB)
84.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-30
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Jaszowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Jaszowskiej(51.09 KB)
83.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-30
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrodzeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrodzeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.(340.49 KB)
82.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-04-30
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(197.85 KB)
86.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-07
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych(45.02 KB)
85.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-07
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych(51.5 KB)
87.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu(119.68 KB)
88.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-09
w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2011 rok(516.76 KB)
89.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-11
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą gruntu(119.21 KB)
90.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-05-14
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(238.68 KB)
95.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-17
w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie(48.81 KB)
97.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-28
w sprawie podania do wiadomości informacji, o której mowa w art.. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-e

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podania do wiadomości informacji, o której mowa w art.. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-e(331.53 KB)
96.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-28
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastępców dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych Gminy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastępców dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych Gminy (30.72 KB)
100.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(115.56 KB)
101.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu(109.53 KB)
98.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(107.81 KB)
105.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie(245.81 KB)
99.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(102.3 KB)
103.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z Planów działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów za rok 2011

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z Planów działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów za rok 2011(1.89 MB)
102.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-05-29
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(531.72 KB)
104.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-29
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa(68.47 KB)
106.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-05
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(140.05 KB)
107.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-06
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r(154.39 KB)
108.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-13
w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie(77.4 KB)
109.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-14
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(183.97 KB)
110.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-18
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.(120.66 KB)
111.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(112.37 KB)
113.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-21
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(294.29 KB)
112.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-21
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(74.57 KB)
114.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(108.99 KB)
91.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-27
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.(119.62 KB)
115.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-27
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej(55.56 KB)
116.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-28
w sprawie przyznania uczniom Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku szkolnym 2011/2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyznania uczniom Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku szkolnym 2011/2012(45.68 KB)
119.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-28
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
120.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-28
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie(38.54 KB)
117.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-28
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych(38.43 KB)
118.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-28
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach(38.51 KB)
121.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-06-29
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(262.05 KB)
124.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne(127.58 KB)
125.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(124.7 KB)
122.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej targowiskiem miejskim przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej targowiskiem miejskim przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat(125.28 KB)
123.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(123.76 KB)
126.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-05
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(121.71 KB)
127.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-07-09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(632.43 KB)
128.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-13
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Lech

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Lech(53.71 KB)
129.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-16
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia jej składu osobowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia jej składu osobowego(104.52 KB)
130.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-18
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(47.67 KB)
131.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-18
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elzbiecie Kowalczuk- Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elzbiecie Kowalczuk- Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(54.23 KB)
132.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-23
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku(79.01 KB)
134.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-07-25
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(264.08 KB)
133.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-25
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(109.12 KB)
135.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-07-25
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2012 rok(263.73 KB)
136.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-25
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Soszyńskiemu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Soszyńskiemu(31.93 KB)
137.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-07-27
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(499.1 KB)
139.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-08-01
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(145.81 KB)
138.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-01
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Kazimierza Smolarczyka

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Kazimierza Smolarczyka(35.61 KB)
141.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-13
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów w 2012 r.(136.92 KB)
143.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-13
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Trzebnice w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Trzebnice w 2012 r.(132.97 KB)
142.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-13
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012 r.(133.97 KB)
140.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-08-13
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-08-17
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów w 2012 r.(134.48 KB)
144.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-14
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (2.03 MB)
145.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-08-17
w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów na okres trwania jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów na okres trwania jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r.(48.88 KB)
146.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-17
w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów, przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nim udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów, przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nim udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 roku(51.43 KB)
148.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-21
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- "Wyprawka szkolna".

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna.(31.96 KB)
149.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-08-22
w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Chocianowiec, Parchów i Trzebnice oraz przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nich udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Chocianowiec, Parchów i Trzebnice oraz przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nich udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r.(81.4 KB)
160.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-27
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek działkowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek działkowy(110.18 KB)
161.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-28
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży(127.95 KB)
162.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-28
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(110.05 KB)
163.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-29
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.(6.32 MB)
164.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy(111.56 KB)
166.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-08-30
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(385.51 KB)
165.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-30
w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki (399.77 KB)
167.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-31
w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla PWK Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów(3.46 MB)
168.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-03
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(112.37 KB)
169.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (151.02 KB)
170.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-04
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy(104.89 KB)
171.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-04
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu(125.29 KB)
173.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-05
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć(38.95 KB)
172.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-05
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć(39.46 KB)
175.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.(85.25 KB)
174.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-10
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie na okres od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2017-08-31
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie na okres od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017r.(49.97 KB)
178.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-09-12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(412.55 KB)
179.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-12
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie(96.31 KB)
181.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-14
w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie(72.73 KB)
180.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-14
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok(246.81 KB)
183.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-20
w sprawie ustalenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna(44.39 KB)
184.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-25
w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chocianów(54.13 KB)
186.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-09-27
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(403.12 KB)
185.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-09-27
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasat i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasat i Gminy Chocianów na 2012 r.(141.89 KB)
189.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-01
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(42.43 KB)
187.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-01
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Bączkowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Bączkowskiej(55.45 KB)
188.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-01
w sprawie udzielenia pełnomocnictw

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictw(60.99 KB)
190.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-02
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej(47.23 KB)
191.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-04
w sprawie odwołania Pani Sylwii Stachowicz ze stanowiska Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania Pani Sylwii Stachowicz ze stanowiska Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury(47.18 KB)
193.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-10-05
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(127.58 KB)
192.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-05
w sprawie powołania Pani Katarzyny Pikulskiej- Danis na stanowisko Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Pani Katarzyny Pikulskiej- Danis na stanowisko Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury(30.29 KB)
194.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy(111.48 KB)
195.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-09
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości (63.74 KB)
196.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-09
w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości(65.33 KB)
197.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-11
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy(104.94 KB)
198.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-15
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie(35.44 KB)
199.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-17
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(103.61 KB)
200.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-10-18
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(184.89 KB)
201.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-19
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(119.3 KB)
202.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-22
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkoły

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkoły(51.52 KB)
203.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-24
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 roku(76.39 KB)
204.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-10-31
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(427.96 KB)
205.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-10-31
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(524.33 KB)
206.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-05
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie(57.08 KB)
207.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-06
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży(122.12 KB)
208.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-07
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz pozostałych lokali oddanych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz pozostałych lokali oddanych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury.(81.95 KB)
210.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy(104.38 KB)
211.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-08
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy(107.57 KB)
214.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(103.82 KB)
216.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(102.54 KB)
213.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(103.66 KB)
215.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonej do sprzedaży(123.82 KB)
212.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć(39.06 KB)
217.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży(101.84 KB)
218.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-13
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów(3.61 MB)
220.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-14
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(398.92 KB)
219.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(108.58 KB)
221.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-11-16
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(433.16 KB)
222.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-19
w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: "Do szkoły gotowi- start".

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: Do szkoły gotowi- start.(41.31 KB)
224.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-26
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży(110.85 KB)
223.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-26
w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste(115.45 KB)
225.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-29
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ogłoszonych na dzień 29.11.2012r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chocianów.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ogłoszonych na dzień 29.11.2012r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chocianów.(36.11 KB)
227.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-11-30
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(1.11 MB)
226.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-11-30
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.(120.46 KB)
228.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-05
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów(34.42 KB)
229.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-10
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta iGminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta iGminy Chocianów(35.31 KB)
231.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-12-12
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(71.83 KB)
230.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Chocianów znajdującego się w uzytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Chocianów znajdującego się w uzytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Chocianowie(46.34 KB)
233.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-18
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu(107.64 KB)
232.2012
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-18
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne(104.7 KB)
235.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-12-28
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2013-12-31
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok(859.52 KB)
234.2012
Zrealizowany
Z dnia
2012-12-28
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Marzena Chomicz-Wandycz
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2012-12-31
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (563.84 KB)
 
 
ilość odwiedzin: 10450447

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X