☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Chocianów

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
3.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-03)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Bagiński Krzysztof
(2013-04-05 12:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości (51 KB)
4.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-04)
w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dagmarze Hałabura

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dagmarze Hałabura (72 KB)
5.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-10)
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (180 KB)
6.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-10)
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu (121 KB)
7.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-01-12)
w sprawie zatwierdzenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 (184 KB)
9.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na postawienie garażu o lekkiej konstrukcji metalowej nie związanego na trwale z gruntem

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na postawienie garażu o lekkiej konstrukcji metalowej nie związanego na trwale z gruntem (128 KB)
8.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-12)
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (48 KB)
10.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-01-17)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (2 MB)
11.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-17)
zmieniające w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie zasad planowania, przekazywania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem (385 KB)
13.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-01-19)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r. (305 KB)
12.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-19)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu (133 KB)
14.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-20)
w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów na rok 2012 (855 KB)
15.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie informacji z wykonania budżetu gmin oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2011 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie informacji z wykonania budżetu gmin oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2011 roku (70 KB)
16.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-30)
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego (95 KB)
19.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-01)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (124 KB)
18.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-01)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (117 KB)
17.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-01)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (123 KB)
22.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-02)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej typu billboard

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej typu billboard (127 KB)
20.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-02)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (168 KB)
21.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-02)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (122 KB)
28.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-07)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w pierwszym półroczu 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w pierwszym półroczu 2012r. (54 KB)
23.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-07)
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012 r. (54 KB)
27.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-07)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzieżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzieżawy na cele rolne (124 KB)
24.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-07)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów oraz powołania komisji Konkursowej , której zadaniem będzie wybór ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2012r. (318 KB)
26.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-07)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (158 KB)
25.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-07)
zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów (4 MB)
29.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-08)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (166 KB)
30.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-09)
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie (42 KB)
31.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-13)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Szklary Dolne oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Szlary Dolne w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Szklary Dolne oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Szlary Dolne w 2012 r. (285 KB)
32.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-13)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Parchów w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów oraz powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie sołectwa Parchów w 2012r. (286 KB)
33.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-14)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne. (108 KB)
35.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-14)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (111 KB)
36.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-14)
w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu , który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów , przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego ich udziału w wiosennej rundzie rozgrywek

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu , który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów , przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego ich udziału w wiosennej rundzie rozgrywek (54 KB)
34.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-14)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (116 KB)
38.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-16)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (110 KB)
37.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-16)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży (110 KB)
40.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-20)
w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chocianów "

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chocianów " (52 KB)
39.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-20)
w sprawie roztrzygnięcia konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w sołectwach Parchów i Szklary Dolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie roztrzygnięcia konkursów dotyczących realizacji zadań publicznych w sołectwach Parchów i Szklary Dolne (59 KB)
45.2012
Uchylony
Z dnia
(2012-02-21)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staszczak- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2015-01-21 14:25:32)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staszczak- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej (101 KB)
41.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-21)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznacoznej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznacoznej do sprzedaży (109 KB)
42.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-21)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży (120 KB)
43.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-21)
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej (40 KB)
44.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-21)
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi Prus i Pani Alicji Prus

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi Prus i Pani Alicji Prus (62 KB)
46.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-23)
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Chocianowie (402 KB)
48.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-24)
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchowie w przypadku nieobecności

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchowie w przypadku nieobecności (47 KB)
47.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-24)
zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów (4 MB)
50.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-27)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (360 KB)
51.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-27)
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012r. (157 KB)
49.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-02-27)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (128 KB)
52.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-29)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej zakładu usługowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-05 14:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w celu ustawienia tablicy informacyjnej zakładu usługowego (127 KB)
53.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-01)
zmieniające w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego (47 KB)
55.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-03-12)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (359 KB)
56.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-13)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (107 KB)
57.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-19)
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Szymonowi Jabłońskiemu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Szymonowi Jabłońskiemu (74 KB)
59.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-20)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (152 KB)
58.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-03-20)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Chocianów na 2012 rok (93 KB)
60.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-21)
w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania zespołu powypadkowego (21 KB)
61.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-23)
zmieniające w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy (36 KB)
62.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-26)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (114 KB)
63.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-26)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (132 KB)
64.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-27)
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie (52 KB)
65.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-27)
zmieniające w sprawie powołania zespołu ds.. Realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie powołania zespołu ds.. Realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Chocianów (37 KB)
68.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej (39 KB)
66.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2011 rok.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
69.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-03-30)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (159 KB)
70.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-03)
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wojciechowskiej (38 KB)
71.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-03)
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych przekazanych umową o użyczenie majątku Gminy Chocianów dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp z o.o. w Chocianowie niezbędnego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych przekazanych umową o użyczenie majątku Gminy Chocianów dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp z o.o. w Chocianowie niezbędnego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chocianów (59 KB)
72.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-11)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu w celu ustanowienia dwunastu boksów garażowych o lekkiej konstrukcji metalowej w zabudowie szeregowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu w celu ustanowienia dwunastu boksów garażowych o lekkiej konstrukcji metalowej w zabudowie szeregowej (137 KB)
73.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu (108 KB)
74.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-04-16)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (110 KB)
75.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-16)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Stachowicz

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Stachowicz (53 KB)
76.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-17)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy (114 KB)
78.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-04-17)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (642 KB)
79.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Panic

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Panic (60 KB)
80.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-25)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (111 KB)
81.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-27)
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2012 roku (82 KB)
84.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-30)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Jaszowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Jaszowskiej (51 KB)
83.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-30)
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrodzeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrodzeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku. (340 KB)
82.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-04-30)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (197 KB)
86.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-07)
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych (45 KB)
85.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-07)
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych (51 KB)
87.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-08)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu (119 KB)
88.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-09)
w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2011 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania finansowego gminy Chocianów za 2011 rok (516 KB)
89.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-11)
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą gruntu (119 KB)
90.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-05-14)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (238 KB)
95.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-17)
w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie (48 KB)
97.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-28)
w sprawie podania do wiadomości informacji, o której mowa w art.. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-e

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie podania do wiadomości informacji, o której mowa w art.. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-e (331 KB)
96.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-28)
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastępców dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych Gminy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników i zastępców dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych Gminy (30 KB)
100.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (115 KB)
101.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę garażu (109 KB)
98.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (107 KB)
105.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie (245 KB)
99.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (102 KB)
103.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z Planów działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów za rok 2011

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z Planów działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów za rok 2011 (1 MB)
102.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (531 KB)
104.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (68 KB)
106.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-05)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (140 KB)
107.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-06)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r (154 KB)
108.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-13)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chocianowie (77 KB)
109.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-14)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (183 KB)
110.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-18)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. (120 KB)
111.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-20)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (112 KB)
113.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-21)
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (294 KB)
112.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-21)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (74 KB)
114.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-25)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (108 KB)
91.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-27)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. (119 KB)
115.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-27)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Horbatowskiej (55 KB)
116.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
w sprawie przyznania uczniom Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku szkolnym 2011/2012

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyznania uczniom Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku szkolnym 2011/2012 (45 KB)
119.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
120.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie (38 KB)
117.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych (38 KB)
118.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach (38 KB)
121.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-06-29)
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (262 KB)
124.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-03)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (127 KB)
125.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-03)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (124 KB)
122.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-03)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej targowiskiem miejskim przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej targowiskiem miejskim przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat (125 KB)
123.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-03)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (123 KB)
126.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-05)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (121 KB)
127.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-07-09)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (632 KB)
128.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-13)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Lech

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Lech (53 KB)
129.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia jej składu osobowego

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i ustalenia jej składu osobowego (104 KB)
131.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-18)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elzbiecie Kowalczuk- Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elzbiecie Kowalczuk- Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie (54 KB)
130.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-18)
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (47 KB)
132.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-23)
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku (79 KB)
136.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-25)
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Soszyńskiemu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Soszyńskiemu (31 KB)
133.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-25)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (109 KB)
135.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-07-25)
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2012 rok (263 KB)
134.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-07-25)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (264 KB)
137.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-07-27)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (499 KB)
139.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-08-01)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (145 KB)
138.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-01)
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Kazimierza Smolarczyka

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Kazimierza Smolarczyka (35 KB)
143.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-13)
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Trzebnice w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Trzebnice w 2012 r. (132 KB)
140.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-08-13)
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w Mieście i Gminie Chocianów w 2012 r. (134 KB)
142.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-13)
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Chocianowiec w 2012 r. (133 KB)
141.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-13)
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu w sołectwie Parchów w 2012 r. (136 KB)
144.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-14)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (2 MB)
146.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-17)
w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów, przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nim udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Chocianów, przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nim udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 roku (51 KB)
145.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-08-17)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów na okres trwania jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Miasta i Gminy Chocianów na okres trwania jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r. (48 KB)
148.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- "Wyprawka szkolna".

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- "Wyprawka szkolna". (31 KB)
149.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-08-22)
w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Chocianowiec, Parchów i Trzebnice oraz przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nich udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie podjęcia decyzji o wyborze podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie sportu polegające na : objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Chocianowiec, Parchów i Trzebnice oraz przygotowaniu do rozgrywek sportowych i czynnego w nich udziału w okresie jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich w 2012 r. (81 KB)
160.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-27)
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek działkowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek działkowy (110 KB)
162.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-28)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (110 KB)
161.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-28)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży (127 KB)
163.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-29)
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chocianów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r. (6 MB)
165.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-30)
w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki (399 KB)
166.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-08-30)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (385 KB)
164.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-30)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na ogródek przydomowy (111 KB)
167.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-31)
w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nieodpłatnego udostępnienia majątku Gminy Chocianów dla "PWK" Spółka z o.o. w Chocianowie niezbędnego przy wykonywaniu zadań polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Gminie Chocianów (3 MB)
168.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-03)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (112 KB)
170.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-04)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (104 KB)
171.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-04)
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (125 KB)
169.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-04)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (151 KB)
172.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-05)
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć (39 KB)
173.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-05)
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć (38 KB)
174.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-10)
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie na okres od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie na okres od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017r. (49 KB)
175.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-10)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu. (85 KB)
179.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-12)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie (96 KB)
178.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-09-12)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (412 KB)
180.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-14)
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok (246 KB)
181.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-14)
w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chocianowie (72 KB)
183.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-20)
w sprawie ustalenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" (44 KB)
184.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chocianów (54 KB)
186.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-09-27)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (403 KB)
185.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-09-27)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasat i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasat i Gminy Chocianów na 2012 r. (141 KB)
188.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-01)
w sprawie udzielenia pełnomocnictw

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictw (60 KB)
187.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-01)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Bączkowskiej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Bączkowskiej (55 KB)
189.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-01)
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (42 KB)
190.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-02)
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (47 KB)
191.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-04)
w sprawie odwołania Pani Sylwii Stachowicz ze stanowiska Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania Pani Sylwii Stachowicz ze stanowiska Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury (47 KB)
192.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-05)
w sprawie powołania Pani Katarzyny Pikulskiej- Danis na stanowisko Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Pani Katarzyny Pikulskiej- Danis na stanowisko Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury (30 KB)
193.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-10-05)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (127 KB)
194.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-08)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (111 KB)
195.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-09)
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości (63 KB)
196.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-09)
w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości (65 KB)
197.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-11)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (104 KB)
198.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-15)
w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uzgodnienia wysokości kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie (35 KB)
199.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-17)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (103 KB)
200.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-10-18)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (184 KB)
201.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-19)
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (119 KB)
202.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkoły

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkoły (51 KB)
203.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-24)
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 roku

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 roku (76 KB)
204.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-10-31)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (427 KB)
205.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-10-31)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (524 KB)
206.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-05)
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-10-30 10:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pani Elżbiecie Kowalczuk - Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie (57 KB)
207.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-06)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży (122 KB)
208.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-07)
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz pozostałych lokali oddanych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz pozostałych lokali oddanych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury. (81 KB)
210.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-08)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (104 KB)
211.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-08)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (107 KB)
214.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (103 KB)
216.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (102 KB)
213.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (103 KB)
215.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonej do sprzedaży (123 KB)
212.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć (39 KB)
217.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (101 KB)
218.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-13)
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów (3 MB)
220.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-14)
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (398 KB)
219.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-14)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (108 KB)
221.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-11-16)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (433 KB)
222.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-19)
w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: "Do szkoły gotowi- start".

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację projektu pn.: "Do szkoły gotowi- start". (41 KB)
224.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-26)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (110 KB)
223.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-26)
w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste (115 KB)
225.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-29)
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ogłoszonych na dzień 29.11.2012r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chocianów.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ogłoszonych na dzień 29.11.2012r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chocianów. (36 KB)
227.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-11-30)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (1 MB)
226.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-11-30)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-10 08:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (120 KB)
228.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-05)
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów (34 KB)
229.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-10)
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta iGminy Chocianów

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta iGminy Chocianów (35 KB)
231.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-12-12)
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (71 KB)
230.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-12)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Chocianów znajdującego się w uzytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Chocianowie

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2014-07-22 13:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Chocianów znajdującego się w uzytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Chocianowie (46 KB)
233.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-18)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 12:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do najmu (107 KB)
232.2012
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-18)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-08 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne (104 KB)
235.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-12-28)
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok (859 KB)
234.2012
Zrealizowany
Z dnia
(2012-12-28)
w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r.

Autor dokumentu: Marzena Chomicz-Wandycz
Udostępnił:
Chomicz-Wandycz Marzena
(2013-04-09 15:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego w części dotyczącej wydatków budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 r. (563 KB)
 
liczba odwiedzin: 84303